4 ian. 2019

Meditații vesele (sub formă de teste-grilă) la limba și literatura română, 5


Jean-François Millet, L'Angelus                              motto: Umorul este la fel de inefabil ca poezia. Prin urmare, unii se vor amuza, alții nu, dar există șansa să-nvețe toată lumea câte ceva.


            Tudor Arghezi, Har
Îmbrăcați în straie de iască
Sunt gata cartofii să nască,
S-au pregătit o iarnă, de soroc,
Cu cârtițele launloc,
Cu  întunericul, cu coropișnița și râmele,
Și din toate fărâmele
Au rămas grei ca mâțele,
Umflându-li-se țâțele.
Auzi?
Cartofii sunt lehuzi.
Ascultă, harul a trecut prin ei
Virginal, candid și holtei,
Dumnezeiște.
Cel-de-Sus și din veac binevoiește
Să-și coboare sfintele scule
Pînă la tubercule.
Și pentru negul cartofilor cald
Face descântece, ca pentru zmarald.
Într-o noapte
Li s-au umplut straiele cu lapte
Ca să-și hrănească un pui
În fiecare vârf de cucui.


1. „Iasca” este numele dat unor ciuperci parazite, tari și uscate. Metafora din primul vers are ca termen de referință ceva din alcătuirea fizică a cartofului...:
a. forma ovală; b. miezul alb-gălbui; c. coaja ; d. moțul.

2. În enumerația din fragmentul „Cu cârtițele launloc,/ Cu  întunericul, cu coropișnița și râmele” apare un termen nepotrivit (un intrus) cu celelalte din punct de vedere denotativ...:
a. coropișnița ; b. întunericul; c. launloc; d. cârtițele.

3. „Launloc” este un cuvânt scris incorect (o licență poetică). Forma corectă este...:
a. la unloc; b. lau nloc; c. împreună; d. la un loc.

4. „Launloc” este o formă creată în spiritului limbii (am putea să scriem foarte bine și așa), deoarece numește o situație (a fi împreună, a fi în același loc), avantajul unei asemenea forme constând în...:
a. simplificarea exprimării scrise; b. reducerea numărului de cuvinte; c. libertatea de a scrie cum poftești; d. niciunul.

5. „Har” este o odă închinată...:
a. cartofului; b. lui Dumnezeu; c. „germinației eterne și enorme”(G.Călinescu); d. mâțelor.

6. Termeni ca  „râme”, „țâțe”, „lehuzi”, „scule”, „negul” au ce căuta într-o poezie?
a. nu; b. da; c. și da, și nu; d. și nu, și da.

7. Care dintre următoarele sintagme e mai potrivită pentru felul în care tratează Arghezi cartofii?
a. viziune ortodoxă; b. viziune panteistă; c. viziune politică; d. viziune feministă.

8. Cuvântul „tubercule” în versul arghezian este accentuat pe...:
a. ultima silabă: b. penultima silabă; c. antepenultima silabă; prima silabă.

9. Care dintre următoarele mâncăruri respectă cel mai bine spiritul poeziei argheziene?
a. cartofii prăjiți la McDonald’s; cartofii copți cu rozmarin la restaurantul poetului Mircea Dinescu; c. tocănița de cartofi preparată de bunici; d. cartofii copți în jar, afară, în noaptea de Sânziene.

Rezolvare
1. c; 2. b; 3. d; 4. a; 5.a, c; 6. b; 7. b; 8. b; 9.d

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu